Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Rekrutacja

Rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2022/2023


Rekrutacja odbywa się tylko i wyłącznie za pomocą systemu elektronicznego. Adres strony internetowej dla rodziców: https://lodz.formico.pl

Zarządzenie Prezydenta Miasta Łodzi oraz WNIOSEK( do pobrania) o przyjęcie kandydata do przedszkola.

Ważne daty:

01–15.04.2022 r. od godz. 8:00 – składanie wniosków.
06.05.2022 r. o godz. 15:00 - wyniki postępowania rekrutacyjnego - lista kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
09.05.2022 r. od godz. 8:00 – 13.05.2022 r. do godz. 15:00 - potwierdzenia woli przyjęcia do przedszkola miejskiego, do którego kandydat został zakwalifikowany. Niepotwierdzenie w terminie woli przyjęcia będzie traktowane jako rezygnacja z przyjęcia kandydata do danej placówki.
20.05.2022 r. o godz. 15:00 - lista kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych oraz informacja o liczbie wolnych miejsc lub ich braku

Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które zostaną przyjęte do przedszkola na rok szkolny 2022/2023 zobowiązani są do dostarczenia wszystkich dokumentów rekrutacyjnych i podpisania informacji dotyczących zasad korzystania z usług świadczonych przez przedszkole w pierwszym dniu pobytu dziecka w przedszkolu, nie później jednak niż do 10 września 2022 r.


Komunikat Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 23 w Łodzi z dnia 25.03.2022 r. o liczbie wolnych miejsc w przedszkolu na rok szkolny 2022/2023

Podstawa prawna: Rozdział 6 art. 153 punkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021r., poz. 1082)

Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 23 w Łodzi informuje, że nabór do przedszkola na rok szkolny 2022/2023 będzie prowadzony na wolne miejsca w terminie od 1 kwietnia 2022 r.do 15 kwietnia 2022 r.

Liczba wolnych miejsc: 37

Zgodnie z art. 153 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021r., poz. 1082) na 7 dni poprzedzających rozpoczęcie postępowania rekrutacyjnego deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego złożyło 88 rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola w roku szkolnym 2021/2022.

ZASADY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO NA ROK SZK. 2022/2023


 

UWAGA RODZICE

Prosimy o zapoznanie się z uchwałą Rady Miejskiej z dnia 12 stycznia 2022 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli miejskich i przyznanie im określonej liczby punktów oraz Zarządzeniem Prezydenta Miast Łodzi z dnia 19 stycznia w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli na rok szkolny 2022/2023. 

ZARZĄDZENIE Nr 30/2022 PREZYDENTA MIASTA ŁODZI z dnia 19 stycznia 2022 r.

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI Z DNIA 12 STYCZNIA 2022 R W SPRAWIE KRYTERIÓW REKRUTACYJNYCH